Protecció de dades

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les dades personals que vostè ens pugui facilitar quedaran incloses en els fitxers automatitzats titularitat d'Àngel Segarra i Associats SL , a qui poden dirigir-se per exercir els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació previstos en aquella, dirigint-se per escrit a Àngel Segarra i Associats, SL, Av. Diagonal nº 550, pral. 2a, 08021 de Barcelona.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos personales que usted nos pueda facilitar quedarán incluidos en los ficheros automatizados titularidad de Àngel Segarra i Associats S.L., a quien  pueden dirigirse para ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación contemplados en aquélla, dirigiéndose por escrito a Àngel Segarra i Associats, S.L., Avda. Diagonal nº 550, pral. 2ª, 08021 de Barcelona.

In compliance of Law 15/1999, of 13th December, for Private Data Protection, we inform you that private data you may communicate to us shall be included in the automated files owned by Àngel Segarra i Associats, S.L., to whom you may contact in case you would like to exercise your rights to access, rectification, objection or cancellation established in the aforementioned Law by sending a letter to Àngel Segarra i Associats, S.L., Avda. Diagonal nº 550, pral. 2ª, 08021 Barcelona, Spain.