Noticies

Novetats 2016: Nou régim d'Operacions Vinculades.

21 Octubre 2015
despatx Segarra

Un dels principals temes que es modifica de cara al proper any 2016 és el nou règim d’operacions vinculades, en aquest sentit pel que fa a operacions entre entitats d'un mateig Grup actualment cal distingir quatre grans grups:
 
1)   Grups obligats a informar la documentació país per país. Aquesta obligació és només aplicables amb caràcter general a entitats residents que tinguin la consideració de dominants d’un grup, quan la xifra de negocis consolidada superi els 750  milions d’euros. Aquesta obligació també pot afectar a societats dependents a Espanya si la dominant no presenta aquesta informació en el seu país. Aquesta obligació entra en vigor al 2016 i si s’està obligat s’haurà de presentar un model que aprovarà expressament el ministeri d’Hisenda el qual s’haurà de presentar en els 12 mesos següents a la conclusió del període impositiu. Sinó s’està obligat per dispensa al ser una depenent d’un grup que supera els 750 MM€ igualment s’haurà de comunicar la dispensa a l’AEAT abans de que acabi el període impositiu en qüestió, no a posteriori.
 
2)   Règim general per empreses i grups amb una facturació superior a 45 MM€ la documentació a presentar és dual com fins ara MASTERFILE i LOCALFILE, no obstant els continguts i mencions a documentar s’han augmentat quantitativament i qualitativament. En aquest cas no cal presentació expressa a Hisenda sinó tenir documentació a disposició per si ho requereix l’AEAT.
 
Les noves mencions seran aplicables a partir del gener 2016, per tant de forma transitòria pel 2015 continuen els continguts de l’anterior normativa.
 
3)   Règim simplificat: Facturació entre 10 i 45 MM€. La documentació de grup no s’exigeix, es manté la del LOCAL FILE però amb continguts més limitats respecte el règim general (per exemple no cal aportar anàlisis de comparabilitat, si que caldrà identificar els comparables per validar el mètode de valoració).
 
4)   Règim per a PYMES: Xifra negocis inferior a 10 MM€ aquestes entitats compliran la obligació de documentació amb un model oficial normalitzat per l’AEAT pendent d’aprovació. Que hauran de conservar a disposició de l’Administració.
 
Tant el règim de PYMES com simplificat entren en vigor al 2015.
 
·      Les exempcions a la obligació de documentació continuen sent les mateixes que amb l’anterior normativa no hi ha canvis.
 
·      En quant al règim sancionador s’elimina la tipicitat corresponent a la inexactitud de la documentació confeccionada, ara només es podrà sancionar si la documentació no existeix, o la informació està omesa o és falsa.
 
·      La sanció tant per PYMES com no pymes té un límit màxim és el menor del 10% de les operacions vinculades o 1% xifra de negocis.

Els convidem a contactar-nos si tenen qualsevol dubte o questió particular d'interés.200

Tornar

Nous arxius

  • Gener (5)

  • Febrer (1)

  • Març (11)

  • Abril (1)

  • Maig (5)

  • Juliol (11)

  • Setembre (3)

  • Octubre (7)

  • Novembre (3)

  • Desembre (2)